Constantin Budeanu (1886-1959) a fost numit asistent al profesorului Nicolae Vasilescu-Karpen la cursurile de Măsurători de Poduri şi Şosele din Bucureşti, încredinţându-i-se cursurile de Maşini electrice şi Tracţiune electrică. A avut un rol de seamă în dezvoltarea învăţământului superior electrotehnic, a inventat reostatul cu lichid şi a definit noţiuni în domeniul electrotehnicii.

Căutând să înţeleagă sensul fizic al fenomenelor, prin cercetări minuţioase reuşeşte să definească noţiunea de putere deformantă şi să-i conceapă metodele de calcul în tratatul „Puissances réactives et fictives”, publicat în 1927. Continuând cercetările, peste trei ani este capabil să definească noţiunea de factor de putere şi noţiunea de putere reactivă, denumind şi unitatea de măsură a acesteia – VAR (Volt Amper Reactiv). Ele au fost adoptate imediat de Conferinţa Electrotehnică Internaţională de la Stockholm.

Sursa: www.upb.ro