Intenție

Trăim o realitate incontestabilă: românii s-au dovedit de-a lungul vremii deosebit de creativi. Acest lucru este dovedit din plin prin realizările româneşti de excepţie, care figurează pe lista marilor contribuţii ale omenirii, atât culturale cât și ştiinţifice. 

Cu toate acestea, marile succese ale românilor sunt mai puţin cunoscute, apreciate şi promovate în ţară decât în străinătate. Se impune, aşadar, în România o mai mare preocupare pentru scoaterea în evidenţă a valorilor noastre autohtone recunoscute la nivel internaţional. 

Gândit în România” are ca scop major punerea în lumină a românilor care s-au făcut și se fac remarcaţi în lume în diferite domenii de activitate ale gândirii tehnice și științifice, dar si culturale in general.

Gândit în România” prezintă marile personalități și realizările lor, distinse la concursuri internaţionale, remarcate de organizaţii şi instituţii de renume din întreaga lume.

Gândit în România”  este un spaţiu online de popularizare a științei şi culturii, de întâlnire a românilor, in special tineri,  cu marile teme ale trecutului (istorii ale invențiilor românești) și ale prezentului  (de exemplu: din  robotică, economie, cercetarea spațiului, genetică, fizică, ș.a).

Gândit în România” este o celebrare a elitelor ştiinţifice din România, contribuind astfel, nu doar la promovarea spiritului creator românesc, considerat astfel de reputate foruri internaţionale, cât şi la sporirea sentimentului de  apartenențĂ la un neam cu un spirit inovativ prin excelență.