POLITICA DE DONAȚII

1. Introducere
1.1. Asociația pentru Educație - Teofor este o persoană juridică română de drept privat, cu sediul în București, str. Rădiței nr. 14, et. 1, cam. 1, Sector 5, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 34, din 25.05.2011, cod de înregistrare fiscală 28814351 („Asociația”). Asociația are scopul statutar de a desfășura activități cu caracter cultural pentru educarea tinerilor din România.
1.2. Asociația desfășoară proiectul „În Numele Școlii”, proiect ce presupune realizarea unei serii de filme documentare despre mari personalități românești pentru a fi proiectate la începutul anului școlar în școlile și liceele din România ca material didactic alternativ („Proiectul”).
1.3. Proiectul este lansat pe website-ul www.ganditinromania.ro, la secțiunea „Educație”, unde sunt listate și descrise personalitățile românești pentru care Asociația își propune să realizeze un film documentar.
1.4. Persoanele care doresc să susțină financiar Proiectul o pot face printr-o donație către Asociație.
1.5. Prezenta politică de donații („Politica”) reglementează relația dintre fiecare donator și Asociație.
2. Donații
2.1. Donatorii pot efectua donații cu cardul către Asociație direct prin intermediul website-ului www.ganditinromania.ro, prin accesarea unui film din secțiunea „Educație” și
apăsarea butonului „Donează” sau direct prin apăsarea butonului „Donează”, disponibil în josul acestei secțiuni 
2.2. PRIN EFECTUAREA UNEI DONAȚII, DONATORUL ÎNȚELEGE ȘI ESTE DE ACORD CU URMĂTOARELE:
 a) DONAȚIA ESTE FĂCUTĂ ASOCIAȚIEI DEFINITIV ȘI IREVOCABIL, FĂRĂ NICIO CONDIȚIE SAU SARCINĂ;
 b) DECLARĂ CĂ ARE CAPACITATE DEPLINĂ DE EXERCIȚIU;
 c) ÎN CAZUL DONATORILOR PERSOANE JURIDICE, PERSOANA CARE EFECTUEAZĂ DONAȚIA DECLARĂ CĂ ARE CAPACITATEA DEPLINĂ DE A ANGAJA ÎN MOD VALID ENTITATEA PE CARE O REPREZINTĂ;
 d) ASOCIAȚIA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A RETURNA ORICE DONAȚIE, LA DISCREȚIA SA;
 e) FIECARE DONAȚIE ESTE SUPUSĂ TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DIN PREZENTA POLITICĂ, PE CARE DONATORUL DECLARĂ CĂ LE-A ÎNȚELES ȘI LE ACCEPTĂ ÎN INTEGRALITATE.
2.3. Condiții pentru efectuarea donațiilor:
2.3.1. Valoarea maximă a unei singure donații este 25.000 RON. În cazul în care donatorul dorește să efectueze o donație cu o valoare mai mare, vă rugăm să contactați Asociația utilizând datele de contact din Secțiunea 5 de mai jos.
2.3.2. Pentru efectuarea donației, donatorul trebuie să completeze un formular cu următoarele informații:
 (i) filmul pentru care dorește să facă donația;
 (ii) suma pe care dorește să o doneze;
 (iii) numele și prenumele;
 (iv) adresa de e-mail (opțional);
 (v) mențiunea dacă este de acord să apară pe lista publică a donatorilor (în genericul de final / de început al filmului, după caz);
 (vi) confirmarea că a citit și acceptat această Politică;
 (vii) confirmarea că a citit și înțeles politica de confidențialitate a Asociației.

Utilizarea, administrarea și returnarea donațiilor.
2.4. Donațiile vor fi folosite exclusiv pentru susținerea Proiectului, respectiv pentru:
 a) asigurarea bugetului de realizare a filmelor (scenariu, regie, imagine, documentare, editare, voice-over, muzica originală, alte drepturi de autor);
 b) asigurarea bugetului necesar pentru promovarea online a Proiectului, și
 c) asigurarea bugetului necesar pentru implementarea finală a Proiectului reprezentată de punerea la dispoziția școlilor/liceelor a filmelor realizate în cadrul Proiectului.
2.5. Din momentul în care donația este procesată, Asociația este beneficiarul legal, cu depline drepturi asupra valorii donației. Donatorul nu are dreptul la restituirea donației în alte circumstanțe decât cele specificate în Politică.
2.6. Donatorul nu primește niciun beneficiu în schimbul contribuției sale financiare și nu poate influența implementarea Proiectului.
2.7. Cu acordul lor, donatorii vor fi înscriși pe genericul de final al filmului pentru care au donat. De asemenea, donatorii sumelor mai mari de 10.000 RON vor fi înscriși, cu acordul lor, pe genericul de început al filmului pentru care au donat.
2.8. În cazul în care donatorul optează să efectueze donația pentru toate filmele din cadrul Proiectului, suma donată va fi distribuită în mod egal tuturor filmelor din cadrul Proiectului.
2.9. Pentru transparență, valoarea donațiilor primite pentru un film în cadrul Proiectului va fi prezentată sub formă de procent din totalul bugetului necesar pentru realizarea filmului relevant, în bara din stânga imaginii cu personalitatea română aferentă filmului. Informațiile privind valoarea donațiilor va fi actualizată periodic.
2.10. Când nivelul donațiilor pentru realizarea unui film va atinge 100% din buget, filmul respectiv urmează a fi realizat într-un termen de max. 45 de zile, urmând să fie distribuit către școlile/liceele care poartă numele respectivei personalități și postat pe canalul de YouTube asociat.
2.11. Dacă în termen de 1 an de la lansarea cererii de donație, donațiile primite pentru un film nu atinge bugetul necesar realizării acestuia, sumele primite cu titlu de donație vor fi redistribuite pentru realizarea altor filme din cadrul Proiectului sau vor fi alocate altor proiecte similare desfășurate de Asociație.
2.12. Dacă printr-o ultimă donație pentru realizarea unui anumit film, bugetul necesar pentru realizarea acestuia este depășit, diferența în plus va fi alocată următorului film din cadrul Proiectului, în ordinea bugetării.
2.13. Asociația își rezervă dreptul de a refuza sau returna orice donație oricând consideră necesar, inclusiv atunci când consideră că acceptarea donației ar intra în conflict cu misiunea sau interesele Asociației sau pentru motive legate de identitatea donatorului.
2.14. Asociația își rezervă dreptul de a efectua toate verificările necesare pentru a asigura conformitatea cu prevederile legale și de a evita riscurile reputaționale, inclusiv de a solicita orice informații și documente privind proveniența sumelor donate.
2.15. Dacă donatorul refuză să furnizeze orice informații sau documente solicitate de Asociație, Asociația poate refuza/returna donația donatorului, la discreția sa.
2.16. Rambursarea donației va fi efectuată în contul din care a fost făcută plata donației.

3. Limitarea răspunderii
3.1. Asociația sau orice altă persoană implicată în Proiect (angajat, agent, reprezentant sau contractant al Asociației) nu va răspunde pentru nicio pierdere suferită de un donator care rezultă din sau are legătură, în mod direct sau indirect, cu vreo donație, inclusiv pentru pierderea venitului, profitului, afacerii sau a beneficiilor nerealizate, indiferent dacă aceste pierderi sunt cauzate de neexecutarea contractului sau în orice alt mod, cu excepția cazului în care exonerarea sau limitarea răspunderii nu este permisă de legislația aplicabilă.
3.2. Răspunderea Asociației sau a oricărei alte persoane implicate în Proiect pentru funcționarea website-ului prin intermediul căreia se efectuează donațiile este exclusă.
3.3. Asociația nu va răspunde pentru serviciul de procesare a plăților cu cardul sau pentru nicio eroare și/sau fraudă în legătură cu acesta.
4. Prevederi finale
4.1. Asociația are dreptul, fără nicio notificare prealabilă, să elimine, să schimbe sau să adauge orice informație în legătură cu Proiectul și/sau efectuarea donațiilor în cadrul acestuia, inclusiv să suspende Proiectul. În cazul suspendării/încetării Proiectului fondurile primite cu titlu de donație vor fi alocate altor proiecte derulate de Asociație conform scopului său statutar.
4.2. Asociația își rezervă dreptul de a actualiza periodic prezenta Politică.
4.3. Fiecare donator are obligația de a consulta Politica în vigoare la momentul efectuării unei donații.
4.4. În cazul în care orice prevedere a prezentei Politici este considerată de către o instanță competentă ca fiind contrară legii în orice privință, respectiva prevedere va fi eliminată din Politică, iar celelalte prevederi ale Politicii nu vor fi afectate. Fiecare prevedere a Politicii va fi valabilă și aplicabilă în măsura permisă de lege.
4.5. Prezenta Politică constituie întregul acord încheiat între Asociație și donator în ceea ce privește donația. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres contrariul, Politica nu creează niciun fel de drepturi pentru terțe persoane.
4.6. Nicio prevedere a acestei Politici nu va fi interpretată ca stabilind între donator și Asociație un parteneriat, o societate mixtă, un raport de tip mandant-mandatar sau angajat-angajator. Niciuna dintre părți nu va avea niciun/nicio drept, putere sau autoritate, expres/expresă sau implicit/implicită, să o angajeze pe cealaltă.

5. Contact
5.1. Asociația poate fi contactată pentru întrebări sau neclarități în legătură cu prezenta Politică sau cu donațiile efectuate prin accesarea secțiunii „Contact” disponibilă pe website-ul https://ganditinromania.ro/.