În 1918 s-a creat nu doar o Românie mare ca întindere, dar și ca strălucire europeană, datorită unor personalități precum Thoma Ionescu, Ernest Juvara sau Victor Gomoiu. Cu toate greutățile întâmpinate, îndeosebi în anii grei ai crizei economice dintre 1929-1933, învățământul medical superior a cunoscut totuși o continuă evolutie, prin sporirea numărului de studenți, catedre și discipline. În această perioadă Facultatea de Medicină și Farmacie din Bucureşti a avut profesori renumiţi. Printre ei, un loc cu totul deosebit îl ocupa profesorul Francisc Rainer (1874-1944) care a înfiinţat Institutul de Anatomie şi Embriologie.
Prof. Dr. Francisc I. Rainer  a fost titular al Catedrei de Anatomie la Facultatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" a Universității din București. 
Inițial muzeu și laborator de antropologie în cadrul Facultății de Medicină, institutul a dobândit în 1942 autonomie și titulatura actuală în cadrul Universității din București.
Astăzi, institutul desfășoară o activitate de cercetare fundamentală și aplicativă cu specific bio-medical, socio-cultural si paleo-antropologic, adăpostind una din cele mai largi colecții osteologice din Europa.