Sabin Stoica - Cercetător principal gradul I și Profesor asociat, Director CIFRA.

Sabin Stoica a lucrat mulți ani ca cercetător în cadrul Departamentului de Fizică Teoretică, Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH), București-Măgurele. Este titular al catedrei UNESCO: „DESPRE DEZVOLTAREA DURABILĂ PRIN CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN FIZICA MODERNĂ”, cu Fundația Horia Hulubei. Domeniile sale de expertiză sunt fizica nucleară si astrofizica nucleară, fizica astroparticulelor, fizica neutrinilor și fizica energiei înalte.

CIFRA (acronim de la denumirea în franceză: Centre International de Formation et de Recherche Avancées en Physique) a fost înființat prin H.G.nr.1006/2015, în baza unui acord între Guvernul României și UNESCO, ca filială cu personalitate juridică a Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Materialelor. Organismele de conducere ale CIFRA sunt reprezentate de un Board internațional și de Consiliul de Administrație al Institutului de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Materialelor. Directorul instituției este prof. dr. Sabin Stoica.

CIFRA - Măgurele este singurul centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO din Romania și singurul centru în științe de bază, din zona Europei de Sud-Est. CIFRA acționează ca centru regional UNESCO și oferă oportunități de pregătire și cercetare în laboratoare din România pentru studenți din zona Europei de Sud-Est, precum și pentru cei din țări mai puțin dezvoltate (Africa, Asia). De asemenea, CIFRA desfășoară cercetări avansate în fizică și cercetări multidisciplinare (științe de bază, inginerie, TIC, etc.) în cooperare cu UNESCO și centrele/institutele asociate UNESCO. Ideea înfiinţării unui astfel de centru a aparţinut unui grup de cercetători şi profesori de la institutele de cercetare de pe Platforma Măgurele, Academia Română şi Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti şi a fost sprijinită pe toată durata implementării de Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru Relaţia cu UNESCO. Proiectul a demarat în urma unui Acord între Guvernul României şi UNESCO, care a inclus deja CIFRA în strategia de dezvoltare a Programului Internaţional pentru Ştiinţe de Bază al UNESCO.

Obiectivele CIFRA includ: oferirea de oportunități de formare și cercetare avansată pentru oamenii de știință din țările din Europa Centrală și de Est și din țările în curs de dezvoltare, în special din Africa; desfășurarea și coordonarea studiilor avansate de cercetare în domeniul fizicii și in domenii interdisciplinare aferente; furnizarea de expertiză factorilor de decizie; desfășurarea de activități de promovare care să ofere un forum internațional de discuții și să încurajeze formarea de rețele regionale de colaborare între oamenii de știință din diferite țări.

Activitatile CIFRA se desfășoară, așadar, prin două departamente: departamentul de cercetare (derularea de proiecte de cercetare pe subiecte de nișă și interdisciplinare) și departamentul de formare (organizarea de cursuri de formare și activități de diseminare).
TRROL (TRaining in ROmanian Laboratories) este un proiect care își propune să ofere tinerilor studenți și cercetători din țările Europei de Est și de Sud-Est, precum și celor din țările în curs de dezvoltare, oportunități de pregătire și cercetare în România. Proiectul dorește să facă o punte de legătură între cunoștințele dobândite în cadrul studiilor universitare de licență și cele necesare abordării concrete a unor teme de cercetare specifice din fizică și domenii conexe, prin cursuri și stagii de cercetare în laboratoare românești. De asemenea, își propune să promoveze schimbul de date științifice pe diferite teme de cercetare în cadrul rețelelor dezvoltate între instituțiile de învățământ și cercetare din România și unele similare din străinătate.

TRROL se va baza pe infrastructura de cercetare competitivă existentă pe Platforma Măgurele, dar și în alte centre de cercetare din România, și va aborda un aspect important al misiunii CIFRA, anume de a îmbunătăți expertiza științifică în țările în curs de dezvoltare și de a le oferi sprijin pentru o susținere durabilă a cercetării de bază și aplicată, care să ajute la progresul acestora. Pe de altă parte, acesta va contribui și la valorificarea infrastructurii de cercetare din România, prin creșterea vizibilității și contribuției la transferul de cunoștințe în interiorul și în afara țării. Acest proiect va fi realizat în colaborare cu Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) din Trieste, Italia, institut UNESCO de categoria 1. 

Crearea CIFRA, singurul centru sub auspiciile UNESCO din toată zona Balcanilor, va permite, aşa cum precizează iniţiatorii, atragerea tinerilor din toată Europa Centrală şi de Est în cercetare ştiinţifică avansată, precum şi desfăşurarea de activităţi de promovare în domeniul ştiinţei şi educaţiei, în cooperare cu instituţii naţionale şi internaţionale. Prin înfiinţarea acestui centru, România devine un important Centru regional în ştiinţă şi educaţie.