Donatori
  • Asociația pentru Educație Teofor
    2,500 RON
Cunoscut și sub numele de Mausoleul Tropaeum Traiani, Monumentul de la Adamclisi a fost ridicat în anul 109 de Împăratul Traian și este situat în comuna cu același nume, aflată în județul Constanța.
 
Monumentul are o înălțime de 12 metri și un diametru de 30 metri și simbolizează victoria din anii 101-102 de la Adamclisi, repurtată asupra geto-dacilor de romanii conduși de Împăratul Traian. Deasupra acestuia se află o statuie care are o înățime de peste 10 metri. Monumentul are, de jur împrejur, 54 de basoreliefuri care înfățișează scene din război. Împăratul Traian a ridicat acest monument nu doar pentru a glorifica victoria sa, ci și ca pe un avertisment pentru triburile care trăiau la granițele imperiului.
Ansamblul este format din mai multe monumente: cetatea Tropaeum Traiani, bazilica, necropola, ansamblu de apeducte, monumentul triumfal Tropaeum Traiani, altarul roman, tumul roman, termele cetății și mai multe locuințe extramurane. La intrarea in Mausoleu se află înscripția: „Lui Marte (zeul războiului) răzbunătorul, împăratul cezar, fiul divinului Nerva, Nerva Traian, august, germanicul şi dacicul (învingătorul acestor neamuri), preotul cel mai mare, pentru a XIII-a oară tribun, pentru a VI-a oară proclamat împărat, pentru a V-a oară consul, părintele patriei, victorios contra dacilor şi sarmaţilor”.
Tropaeum Traiani este
 unul dintre cele mai importante monumente antice de pe teritoriul României. A fost reconstituit în 
1977
, după unul dintre modelele ipotetice ale vechiului monument aflat în ruine. Primele săpături arheologice de aici au fost realizate în 1882 de istoricul și arheologul Grigore Tocilescu (1850-1909).