Donatori
  • Asociația pentru Educație Teofor
    2,500 RON
Aflată pe strada Domnească nr. 56, clădirea Prefecturii Galați este înscrisă în Lista monumentelor istorice 2004 a județului Galați la poziția 117.
 
Primul proiect al arhitectului Ion Mincu pentru un edificiu public reprezentativ este Palatul Adminstrativ din Galați, unde funcționează, în prezent, Prefectura. 
Festivitatea punerii pietrei de temelie a avut loc la 23 mai 1904, când publicului i s-au prezentat șase schițe ale fațadei iar, la semnarea actului inaugural, prim- ministrul D.A.Sturdza dorea ca instituția să poarte numele de “Casa muncii pentru binele obștesc, palat să fie cu numele, iar economia să fie realitatea”.
Edificiul este unul impunător și a fost construit în stil eclectic. A avut, încă de la început, o funcțiune de reprezentare administrativă, fiind ridicat, alături de alte clădiri reprezentative, din alte orașe, când modernizarea statului român impunea apariția unor astfel de clădiri. Corpul principal, situat într-un singur plan, are intrarea  marcată de trei arcade. Planul amplu cuprinde subsol, parter, mezanin, etaj și pod mansardat. Registrul inferior este decorat auster, cu ferestre muchiate, în timp ce etajul are deschiderile superioare ale ferestrelor în acolade, punctate de mici rozete, elemente definitorii ale stilului marelui nostru arhitect. Cornișa și podul mansardat sunt ornamentate cu o adevărată  dantelărie. Un ceas ce cânta, odinioară, fragmente din valsul Dunărea albastră, compusă de autorul gălățean Iosif Ivanovici, dar și două statui, din marmură albă, reprezentând Industria și Agricultura completează bogata decorație a fațadei. Autorul statuilor este renumitul sculptor Frederic Storck. Pe cele trei aripi, ce formează o curte interioară, sunt dispuse nu mai puțin de 65 de camere și 28 de scări. Clădirea a fost reabilitată în 2004 și a fost catalogată drept monument de arhitectură de importanță națională.