0%

Biserica „Toți Sfinții” din Craiova

Biserica „Toți Sfinții” din Craiova

Donatori
  • Asociația pentru Educație Teofor
    2,500 RON
Biserica din lemn cu hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor“ din curtea Catedralei mitropolitane din Craiova beneficiază de o pictură impresionantă pe un fond verde-albăstrui, reprezentările sfinţilor fiind deosebit de expresive, predominând culorile alb, auriu, verde şi roşu.
 
Construcţia bisericii poate fi localizată între anii 1780-1785. La sfârşitul anului 1821, a fost prădată de armatele turceşti care veniseră să înnăbuşe revoluţia lui Tudor Vladimirescu. Au fost furate numeroase obiecte de cult.
În anul 1860, Biserica „Toţi Sfinţii“ din satul Tălpăşeşti a fost restaurată în totalitate. I-au fost schimbate acoperişul, precum şi zugrăveala interioară şi exterioară care a fost refăcută în tempera. Din anul 1894, interesul localnicilor pentru bisericuţa de lemn a scăzut, deoarece în sat a început construirea unei biserici noi, din zid, care în 1905 a fost dată în folosinţa cultului. Din acest an, biserica de lemn a fost părăsită, iar cu vremea s-a degradat. Ca o soluţie la aceasta problemă, Arhiepiscopia Craiovei a hotărât strămutarea bisericii din Tălpăşeşti, la Craiova, în curtea Arhiepiscopiei. În anul 1975, biserica a fost adusă în curtea Arhiepiscopiei, iar în anul 1976 lucrările de reasamblare au fost duse la bun sfârşit. 
A devenit paraclis mitropolitan odată cu terminarea lucrărilor de reasamblare şi reconsolidare din anul 1976. 
Elementul esenţial îl constituie turla-clopotniţă dispusă pe pronaos şi construită din scânduri; prevăzută cu un acoperiş propriu din şindrilă de brad. Monumentul este construit dintr-un singur material, lemnul, cu ajutorul căruia s-au putut modela foarte uşor elementele principale ale construcţiei: bolţi, căpriori, pereţi, stâlpi, catapeteasmă, icoane etc. Faţada cu pridvor leagă foarte bine arhitectura paraclisului de cea a caselor ţărăneşti din zona Gorjului. 
Biserica „Toţi Sfinţii“ se constituie ca un grăitor exemplu în acţiunea de păstrare şi conservare a patrimoniului naţional.